Vezetőség

A VVV Egyesület ügyvezetését az elnökség látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői az elnökség tagjai. 

Az egyesület díszelnöke – „Veszprém Város Vegyeskarának díszelnöke” címmel – hagyományosan Veszprém város mindenkori polgármestere.

Az elnökség a két közgyűlés közötti időszakban irányítja az egyesület tevékenységét. Dönt mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az elnökség bármely döntése ellen az érintett a közgyűléshez fellebbezhet.

Az elnökség hat vezető tisztségviselőből áll. Tagjai: az elnök és további öt elnökségi tag a kórustagok sorából.  Az elnökség tagjai társadalmi munkában látják el feladatukat.

Az elnökségi üléseknek állandó meghívottja a kórus mindenkori karnagya és titkára

Az elnök az egyesület társadalmi vezetője és megszemélyesítője. Az egyesületet az elnök önállóan képviseli harmadik személyek, állami szervek, önkormányzatok, egyéb hatóságok és szervek előtt. 

Az elnökséget a közgyűlés 5 év időtartamra választja, a legutóbbi választás 2022. április 14-én volt. Az elnökség tagjainak megválasztása során a tagság nevesítve választja meg az elnököt.

A karnagyot - helyének megüresedése esetén - a közgyűlés határozatlan időre választja meg.

Veszprém Város Vegyeskara jelenlegi vezető tisztségviselői:

Kiss Zoltán, elnök

Formán Bence, elnökhelyettes

Halmayné Badacsonyi Márta

Kiss Teodóra

Kocsisné Vörösházi Villő

Dr. Szakonyi János

 

Titkár: Szabóné dr. Antal Edit

8200 Veszprém, Brusznyai u. 2. • (+36) 88 889 180 • info@vvve.hu