A Dalvölgy a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával valósul meg.

Blaha Lujza Vegyeskar - Rimaszombat

A Blaha Lujza Vegyeskar 2007-ben alakult a CSEMADOK Rimaszombati Alapszervezete mellett. A névválasztás egyértelmű volt, hiszen ki más nevét viselhetné egy rimaszombati magyar kórus, mint Blaha Lujzáét, a nemzet csalogányáét, Rimaszombat szülöttjéét. Mivel a név kötelez, a kórus fennállása óta nagy hangsúlyt helyez arra, hogy igényes darabokat válasszon repertoárjába. A Blaha Lujza Vegyeskar rendszeresen fellép a Csemadok és a város által szervezett rendezvényeken, de örömmel tesz eleget minden meghívásnak és szívesen vesz részt baráti kórustalálkozókon itthon és Magyarországon egyaránt. 2017-ben a Blaha Lujza Vegyeskar kitüntető elismerésben részesült, színvonalas tevékenységét Rimaszombat Város Képviselőtestülete a Város-díj odaítélésével jutalmazta.  

 A kórus eddig kétszer vett részt nemzetközi fesztiválon, 2018-ban Krakkóban, 2023-ban Budapesten. Fennállása óta négyszer mérettette meg magát Galántán a Szlovákiai Magyar Felnőtt Énekkarok Országos Minősítő Versenyén, a Kodály-Napokon, ahol kétszer ezüst-, egyszer pedig aranysávos minősítést szerzett. A legutolsó, 2023-as Kodály napokon újra arany minősítést kapott a kórus, és e mellett nyerte el Veszprém Város Vegyeskara különdíját, a meghívást a Magyar Kórusok Találkozójára. 

 A kórus maga is hagyományt teremtett. A Csemadok Rimaszombati Alapszervezete támogatásával 2010 óta főszervezője, házigazdája a Gömöri Kórustalálkozónak, melynek keretén belül számos jó nevű hazai és magyarországi énekkart láttak vendégül és mutattak be Rimaszombat közönségének.  

A kórus karnagya 2014-től Sósik Szilárd. 

 

Sósik Szilárd

Sósik Szilárd 1985-ben született Rimaszécsen. Egyetemi tanulmányait a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen és a Besztercebányai Bél Mátyás Egyetemen fejezte be.

Jelenleg a Rimaszécsi Alapiskolában és a Rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnáziumban tanít, ahol alapító karnagya az iskola énekkarának.

Emellett több szlovákiai énekkarnak is aktív tagja, mint a Füleki Pro Kultúra Férfikarnak és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusának. Az 2007- ben alakult Blaha Lujza Vegyeskart 2014 óta vezeti. Nem sokkal ezután zeneszerzőként is debütált, főként a Blaha Lujza Vegyeskarnak dedikálja műveit.

8200 Veszprém, Brusznyai u. 2. • (+36) 88 889 180 • info@vvve.hu