A Dalvölgy a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával valósul meg.

Résztvevő kórusok

A Dalvölgy június 3. gálakoncertjén fellépő kórusok műhelyenként


1. „Nem csak búslakodó” – magyar népdalok régi és új köntösben


 - Cantabile Vegyeskar – Ajka – Eisennágel Erika

 - Dr. Mihálka György Vegyeskar Nőikara – Makó – Gilinger Ildikó

A Dr. Mihálka György Vegyeskar 1988-ban alakult a kórus muzsikát kedvelő makói lakosokból, s néhányan még ma is aktív tagjai kórusunknak. Közösségünket az éneklés szeretete tartja össze, amely kortól, nemtől és hétköznapi foglalkozástól függetlenül összekötbennünket. Alapvető feladatunknak tartjuk a kórusművek népszerűsítését városunkban, részt venni lakóhelyünk , a környező községek életében, kapcsolatot ápolni más kórusokkal,fellépni különböző versenyeken, fesztiválokon. Ahogyan tagjaink is sokszínűek, repertoárunkban is igyekszünk a változatosságra. A klasszikus világi és egyházi kórusművekmellett szeretünk népdalfeldolgozásokat, musicaleket és kortárs darabokat is énekelni. Az évek során számos koncertet adtunk városunkban, az ország különböző pontjain, és volt alkalmunk többször külföldön is fellépni. 2013-ban fennállásunk 25 éves évfordulója alkalmából vettük fel korábbi karnagyunk, Dr. Mihálka György nevét, akire azóta is szeretettel gondolunk. Kórusunk 35 főből áll, amelyből most egy kisebb delegációval érkeztünk ide karnagyunkkal, Gilinger Ildikóval. Gilinger Ildikó magyar-ének szakos pedagógus, aki 35 éve folyamatosan vezet kórusokat. Gyermek karával minden évben arany minősítést ért el. 15 éve a Dr. Mihálka György Vegyeskar karnagya. A Dalvölgy-fesztiválra a nőikar tagjaival megyünk. 17 fő( 9 alt-8 szoprán, három szólam esetén 6 szoprán,5 mezzo, 6 alt).

- Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Énekkara – Eger – Kabdebó Sándor

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Énekkara már a múltban is sok sikert ért el. Többek között 1978-ban Tar Lőrinc tanár úr vezetésével első díjat nyertek a debreceni Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyen. Később Vass Márta és Kis Katalin karnagy asszony vezényelte a kórust, majd 2009-ben Kabdebó Sándor vette át az irányítást. A kórus az egyetem Zenei Intézetének hallgatóiból áll, akik heti két próbával készülnek hangversenyeikre. Repertoárjuk hosszú időszakot ölel át a reneszánsztól a kortárs zenéig. A kórus aktívan részt vesz a magyar kóruséletben, rendszeres szereplői az egri kulturális rendezvényeknek. Ha van rá lehetőség, kimozdulnak Egerből. Eljutottak Várnába, Hajdúböszörménybe, egy V4-es program keretében Csehországba, Lengyelországba, Szlovákiába, jártak Ukrajnában és többször Budapesten is. Több versenyen szerzett helyezést és arany minősítést a kórus, legutóbb 2019-ben első díjat és aranydiplomát nyert a budapesti Nemzetközi Kórusversenyen, B1 kategóriában, illetve 2022-ben a Kodály Zoltán Magyar Kórusversenyen nyerték meg arany diplomával a „B” vegyeskari kategóriát.

- Kardos Pál Pedagógus Énekkar – Cegléd – Soltészné Lédeczi Judit

A Ceglédi Kardos Pál Pedagógus Énekkar 50 évvel ezelőtt alakult. Kezdettől fogva részt vettek a város, az ország kulturális rendezvényein. Énekeltek Görögországban, Olaszországban, Cipruson, Norvégiában, Finnországban, Spanyolországban.  A szakmai  munka színvonalát jelzi a Fesztiválkórus, majd kétszeres Hangversenykórus minősítés, a Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen elért Arany II. fokozat, a németországi Wernigerodéban pedig a Kategóriagyőztes cím.   Az  eredmények azt is jelzik, hogy a kórus a névadó, a kiváló zenepedagógus, karnagy Kardos Pál szellemi örökségének méltó  ápolója. A kórus repertoárja igen széles,  több száz mű alkotja a  kórus énekelte palettát. A kórus vezetője  Soltészné Lédeczi Judit Liszt-díjas karnagy,  gordonka-szolfézsszakos zenetanár. Közel 40 évig vezette a Kossuth Lajos Gimnázium számtalan nemzetközi sikert elért, olimpiai bajnok Leánykarát. Zenepedagógiai munkájáért több zenei, állami kitüntetést, nemzetközi versenyeken karnagyi különdíjat kapott. Tagja a KÓTA Ifjúsági és Zenepedagógiai Szakbizottságának.


2.   „Eleinkkel jót tett Isten” – Régizene a magyarság évszázadaiból


- Gaudium Kórus – Tárnok – Szinyéri Judit

- Partiumi Keresztény Egyetem Vegyeskara –  Nagyvárad - Kovács Gábor

- Várpalotai Bányász Kórus – Borbás Károly

- Zirci Városi Vegyeskórus – Géring Klára


3. „Száll a felhő” – Gyermekkarok színes világa


 - Bárdos Lajos Gyermekkar – Budapest – Besse Attila

A Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 1964 óta működik zenei tagozat, melynek keretében részt vehetnek a diákok az egyes kórusok munkájában. 1989-ben a Bárdos-család beleegyezésével elnyerték a névviselés jogát, mely egyszerre jelentett nagy elismerést és felelősséget.A Bárdos Lajos Gyermekkar munkája nemcsak épít az alsó tagozatos közös éneklés örömére, de igyekszik azt az általános képzés második szakaszában, a felső tagozaton is folytatni. Az elmúlt években Kiemelt Arany és Arany fokozatokat értek el a kerületi és budapesti minősítő hangversenyeken. Iskolai szolgálatnak és külsős meghívásoknak tesznek eleget, utóbbiak közül kiemelendő a 2018-2019-es tanévben a Bárdos Lajos Társaság szervezésében a Zene Világnapja, az ELTE Fonetikai Tanszék és az MTA-ELTE Lingvális Artikuláció Kutatócsoport által szervezett konferencia a “Hang világnapja” alkalmából; a 2019-2020-as tanévben az MZMSZ szervezésében a “Bárdos Lajos 120” elnevezésű szimpózium vagy éppen az idei tanévben a Nemzeti Örökség Intézete által szervezett október 23-i állami megemlékezésen való közreműködés. A Gyermekkart 2018 óta Besse Attila vezeti.

BESSE ATTILA

Besse Attila 2015-ben szerezte első diplomáját ének-zene alapszak (karvezetés szakirány), magyar nyelv és irodalom területeken az ELTE-n, majd 2018-ban diplomázott ugyanezen intézményben mint ének-zene, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár. Tanítási gyakorlatát az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban és az Eötvös József Gimnáziumban végezte, valamint 2014-től több, mint három évig az ELTE Zenei Tanszékén tanított az alapszakos és osztatlan tanári képzésben résztvevő hallgatóknak, így tanítási tapasztalata 5. osztálytól a felsőoktatásig terjed. Az elmúlt években négy darab magyarországi ősbemutatója fűződik a nevéhez, közülük kiemelendő a Bárdos Lajos Gyermekkarral bemutatott Ola Gjeilo Days of Beauty c. kórusműve. Rendszeresen lép fel karvezetőként, szólistaként, zongorakísérőként különböző hangversenyeken és koncerteken. 2018 óta a Budapesti Monteverdi Kórus, 2021 óta a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége -- a KÓTA -- tagja.

- Ferencsik Kamarakórus – Balatonfüred – Zsár Éva

- Harmat Gyermekkar – Budapest – Grábler Dóra

A Kőbányai Harmat Általános Iskolában emelt szintű énekoktatás folyik több, mint 40 éve.  A diákok 3-4. osztályban a Kicsinyek Kórusában kezdik a kóruséneklést. Ötödik osztálytól a Harmat Gyermekkarban folytatják az alsóban megkezdett munkát. Az iskolában működő énekkar covid utáni első szereplése tavaly májusban a XVI. Kaposvári Kicsinyek Kórusainak Országos Találkozóján volt. A Harmatcseppek Kiskórus sikeresen szerepelt, így kapott ajánlást a Kodály Zoltán IX. Magyar Kórusversenyre. A versenyen ,B' szinten a Kicsinyek kórusa és Gyermekkarok kategória győztese lett az énekkar.

Grábler Dóra - karnagy 

Tanulmányait a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskolában kezdte. A Cantemus Gyermekkarban és Pro Musica leánykarban eltöltött évek alapvetően határozták meg élete alakulását. Szenvedélye lett a kórusmuzsika, valamint mélyen hisz a közös éneklés és zenélés személyiség- és közösségformáló erejében.

Főiskola 2000-2004 - Debreceni Egyetem Konzervatóriuma 
Diplomámat szolfézs-zeneelmélet, karvezetés szakon szerezte 
Karvezetés tanár: Török Ágnes

- Kós Gyermekkar Fesztiválkórusa – Budapest – Barabás Edina 

A Városmajori Kós Károly Általános Iskola zenetagozatát Pálfay Ferencné Vaskúti Erzsébet alapította 1959-ben. A felső tagozat irányítását 1981-ben vette át Hraschek Katalin tanárnő, aki közel 30 éven át volt az iskola Gyermekkarának vezetője. A kórus a zenetagozatos iskolák minősítési rendszerében rendszeresen arany minősítést kapott, rendelkezik az Év Kórusa minősítéssel is. Szívesen vállalkozik kortárs zeneszerzők műveinek előadására, bemutatására, legutóbb Bucz Magor Karácsonynak éjszakáján című nagyzenekari darabjának ősbemutatóján működött közre a Zeneakadémián.

2015 óta az iskola zenetagozata a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kecskeméti Kodály Intézetének mintaiskolájává vált, amelynek keretében részt vállal a Kodály-koncepció itthoni és külföldi megismertetésében és a hallgatók képzésében. A kórust Hraschek Katalin tanárnő nyugdíjba vonulása után  2018-tól Barabás Edina és Farkasházi Dávid karnagyok vették át. Barabás Edina jelentős és széleskörű tapasztalattal bír a kodályi elvek mentén történő zeneoktatás terén. Különböző gyermekkaroknál végzett oktatói és karnagyi tevékenységet, segédkarnagya volt többek között a Magyar Rádió Gyermekkórusának is, jelenleg a Kecskeméti Kodály Intézet óraadó tanára, valamint a Városmajori Kós Károly Általános Iskola énektanára és az iskola Kós Gyermekkarának egyik karnagya. Farkasházi Dávid több hazai és nemzetközi verseny díjazottja, jelenleg a Zeneakadémia doktori képzésének hallgatója, a Kecskeméti Kodály Intézet óraadó tanára, valamint a La mia Fonte Énekkar és a budapesti Szent István Bazilika karnagya.

- Pueri Castelli Gyermekkórus – Várpalota – Horváthné Dr. Csomó Orsolya

A várpalotai Pueri Castelli (azaz a Vár Gyermekei) Gyermekkórus 2012 szeptemberében alakult városi gyerekkórusként. Fő célja az, hogy összefogja Várpalota ifjú tehetségeit, megszerettesse velük a magas színvonalú közös éneklést, és nem utolsó sorban jó hangulatú – iskolákon átívelő – gyermekközösséget szervezzen. Az eltelt több mint 10 év alatt az együttes méltó kulturális képviselője is lett városuknak. Nem titkolt céljaik közé tartozik, hogy utánpótlást biztosítsanak a város felnőtt kórusaként működő Várpalotai Bányász Kórusnak.

Rendszeres fellépői városuk és a Kistérség rendezvényeinek, énekeltek már Budapesten az Erkel Színházban két ízben is a Dalárünnepen, egy alkalommal a Kórusok Éjszakája c. rendezvényen, több nemzetközi kórusverseny díjazottjai, továbbá több külföldi utat is tudhatnak maguk mögött (Petrozsény, Csíksomlyó, Zsolna, Őrisziget, Felsőőr, Szlovénia: Cerklje). 

Repertoárjukban a zenetörténet szinte minden korszakából válogatnak, egyházi és világi zene, népzene, kortárs művek és a könnyedebb műfaj képviselői is megjelennek.

A kórus vezetői: Horváthné Dr. Csomó Orsolya és Kutenicsné Izer Viktória

- Violin Gyermekkar – Balatonfüred – Lennertné Primmer Petra

- Vörösmarty Gyermekkar – Budapest – Zsákainé Papp Anita

A gyermekkar több mint 50 éves múltra tekint vissza, a pestszentlőrinci Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium 6.-7.-8. osztályos tanulóiból tevődik össze. A kórus állandó résztvevője a 18. kerület rendezvényeinek és a budapesti Éneklő Ifjúság hangversenyein is rendszeresen szerepelnek, ahol legutóbb Arany Diploma minősítést szereztek. 2022-ben Egerben az Éneklő Ifjúság hangversenyén a két éves kényszerpihenő után Arany Diplomát és Országos Dicsérő Oklevelet szereztek. Ugyanebben az évben énekeltek az Éneklő Ifjúság Szakmai napok hangversenyén Veresegyházán.

Állandó fellépéseik közé tartozik az iskola immáron hagyománnyá vált Karácsonyi hangversenye és a Tavaszi hangverseny. Többször szerepeltek hazai kórusfesztiválokon, Komlón, Balatonfüreden és Székesfehérváron. Külföldi és hazai kórusversenyeken is rendszeresen megmérettetik magukat, legnagyobb sikerüknek a 2011-ben és 2019-ben a Budapesti Nemzetközi kórusversenyen nyert Arany Diplomát , a 2011-ben Neerpeltben, a Nemzetközi Ifjúsági Kórusfesztiválon nyert I. Díjat és a Celjében szerzett két Ezüst oklevelet tekintik. 2022-ben a Kodály Zoltán Magyar Kórusversenyen a kórus Ezüst oklevelet kapott.

Karnagyukkal 1998 óta dolgoznak együtt, repertoárjukban a zenetörténet minden korszakából szerepelnek kórusművek. Fontosnak tartják a szép egységes kórushangzás megőrzését és repertoárjuk folyamatos bővítését, színesítését. 

Karnagy: Zsákainé Papp Anita

1998-ban végzett a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének szolfézs-zeneelmélet, karvezetés szakán. Tanárai Sándorné Papp Edit és Sándor Zoltán voltak. Több alkalommal részt vett külföldi és hazai karnagyok mesterkurzusain. 1998-tól dolgozik a  Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskolában és vezeti az iskola felső tagozatának énekkarát. 


4.  „Énekeljetek az Úrnak” – Magyar ökumenikus egyházzene


- Daróci Bárdos Tamás Vegyeskar – Hajdúböszörmény – Gáll Péter

- Maróthi György Pedagógus Kórus – Debrecen – Gáll Péter 

- Orlando Énekegyüttes – Veszprém – Vikman Pál

- Óbecsei Schola Cantorum - Óbecse (Vajdaság) - Stefaniga Ottília 

- Szent István Bazilika Énekkara – Budapest – Farkasházi Dávid     

A Szent István Bazilika Énekkara 1909-ban alapította Sztojanovics Jenő, aki 1913-ig volt az együttes karnagya. Az kórus karnagya volt ezt követően Demény Dezső (1913-1938), Harmat Artúr (1938-1959), Hidas Frigyes (1959-1962) és Fehér László (1962-2022). 2022 óta az énekkart Farkasházi Dávid vezeti.  A kórus jelenlegi repertoárjában a régi mesterek motettái, miséi, oratóriumai mellett nagy számban megtalálhatók kortárs magyar zeTótneszerzők művei is. Az együttes feladata elsősorban a liturgikus szolgálat vasárnaponként a tíz órakor kezdődő nagymisén, de emellett alkalmanként önálló koncerteket is ad. Az énekkar számos külföldi turnén vett részt és több hanglemezt is készített. 

Farkasházi Dávid a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerzett diplomát 2019-ben Kóruskarnagyművész, valamint ének-zene tanár szakokon. 2017-ben és 2019-ben a berlini Hanns Eisler Hochschule für Musik hallgatója volt Erasmus ösztöndíjjal. Több hazai és nemzetközi verseny díjazottja, 2016-ban a Fiatal Karvezetők Országos Versenyen I. díjat, 2019-ben Rigában a 6. Jazeps Vitols Nemzetközi Karvezetői versenyen különdíjat nyert. Jelenleg a Zeneakadémia doktori képzésének hallgatója, a Kecskeméti Kodály Intézet óraadó tanára, a La mia Fonte Énekkar karnagya, a Batthyány téri Szent Anna templom egyik orgonistája és Ifjúsági Zenekarának vezetője, valamint a budapesti Szent István Bazilika karnagya.

- Sepsiszentgyörgyi Laudate Kamarakórus - Lőfi Gellért 


5. „A régi, égi Balaton” – Magyar vokális könnyűzene

 

- Cisz–Harmónia Énekegyüttes – Budapest – Kása Andrea

- Harmónia Énekegyüttes - Balatonalmádi - Demel Eszter

A balatonalmádi Harmónia Énekegyüttes 2015 februárjában alakult Demel Eszter karnagy, a Kokas-zenepedagógia jeles képviselőjének vezetésével. 12 hölgytagból áll a kis kórus. Volt önálló koncertünk, szerepeltünk városi rendezvényeken és kiállítás megnyitókon, kórustalálkozókon. A pandémia, mint minden énekkarnak, nehézséget okozott, de most új lendülettel, új erővel álltunk neki a közös éneklésnek. Kedvenc zeneszerzőink: Bartók, Bárdos, Tóth Péter, Gárdonyi Zoltán, de szívesen éneklünk más zeneműveket is. A női kar névválasztása nem véletlen: harmóniára törekszik az életben, a zenében, dalban. Kedvenc Goethe idézetünk: „A hangok elülnek, a harmónia megmarad.”

- Jubilate Nőikar – Ajka – Hartinger Nándorné 

A kórus 2014-ben alakult dalolni szerető emberekből. Jelenleg 24 tagja van. Célkitűzésünk a nevünkben rejlő örömszerzés. A kórus repertoárja változatos: egyházitól a világi zenéig, régi mesterektől a modernekig, klasszikustól a popzenéig.  A kórus kezdeményezésére több rendezvény hagyománnyá vált: Kórusfarsang, Tavaszi hangverseny, Zenés esték. Egymás jobb megismerése és a hatékonyabb munka érdekében minden évben kórustábort szervezünk.  A kórus hazai és külföldi fesztiválok, misék, adventi hangversenyek, helyi rendezvények tevékeny résztvevője. Énekeltünk Olaszországban, Ausztriában, Szlovéniában is. Budapesten felléptünk a Magyar Nemzeti Galériában, az Üvegházban, a Sziklatemplomban, az Erkel Színházban, a FEY-Fesztiválon. Legutolsó eredményünk 2017-ben Riva del Gardaban (I) a 12. Nemzetközi Kórusversenyen ezüst minősítés.

Karnagy: Hartinger Nándorné,

Zongorakísérő: Vörös Jánosné

- Lovassy Vegyeskar – Veszprém – Bankó Mónika

- Polifónia Vegyeskar – Hatvan – Regős Zsolt

Énekkarunk 1984. decemberében alakult. Alapító tagjaink többsége a városban, illetve a környező településeken dolgozó pedagógusok köréből került ki. Később azonban egyre több lelkes, énekelni szerető, nem pedagógus taggal bővültünk. Az elmúlt, közel negyven év alatt, számtalan bel- és külföldi utazás, kórustalálkozó, szakmai megmérettetés részesei voltunk. Repertoárunk igen széles. A népdalfeldolgozások, madrigálok, magyar zeneszerzők művei mellett külföldi komponisták dalai, spirituálék, egyházi darabok is műsorunkba kerültek. Kórusminősítésünk: hangverseny fokozat A közelmúlt eseményei közül kiemelkedőnek tekintjük Karl Jenkins kórusra és zenekarra írt kompozíciójának, Stabat Mater előadását Miskolcon. A művet a Miskolci Szimfonikus Zenekar kíséretével, a kisvárdai Arcadelt Kórussal közös előadásban hallhatta a közönség, valamint Ramirez Kreol miséjének bemutatását Gödöllőn, a helyi városi kórussal és a Los Gringos Együttessel közösen

Regős Zsolt

Többszörösen kitüntetett, országosan elismert karvezető, énektanár, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen diplomázott. A Miskolci Nemzeti Színház nyugalmazott karigazgatója, korrepetitora, a nemzetközi szinten is ismert Bartók+ Operafesztivál egyik közreműködője, szervezője. Több zenei együttes alapítója, tagja. A Miskolci Fráter György Gimnázium énektanára, kórusvezetője, aki 2019 óta a Hatvani Polifónia Vegyeskar művészeti vezetője is.

- Song Factory Budapest – Hetei-Bakó Benedek

 - VVV Vokál – Veszprém – Erdélyi Ágnes

- Zobor Hangja Vegyeskar – Kolon – Csáky Antal 

A Zobor Hangja Vegyeskar 1971-ben alakult meg a helyi Csemadok kezdeményezésére, Dunajszky D. Géza vezetésével. Az évtizedek során számos sikeres fellépése volt Szlovákia és Magyarország településein is. Legutóbbi útja Prágába vezetett, ahol kilenc európai kórussal együtt mutatkozhatott be. Tavaly ősszel nagyszabású fesztivál keretén belül ünnepelte fennállásának 50.-ik évfordulóját. 2007 óta a nyitrai és galántai magyar kórussal adventi fellépéseket szervez a környék falvaiban. Első hanghordozója, mely világi és egyházi műveket egyaránt tartalmaz, 2015- ben jelent meg, „Csillagvirág“ címmel. 2018 decemberében mutatta be karácsonyi albumát, amely a „Csillagfény“ nevet kapta. A Kodály Napokon több ízben részt vett, legutóbb a kórusfesztivál XVII. évfolyamán az énekkar aranykoszorús minősítésben részesült. A kórus karnagya 2013-tól Csáky Antal, aki bár a Felvidékről származik, Budapesten él családjával. A klasszikus kórusirodalom mellett előszeretettel foglalkozik a XX-XXI. század zeneszerzőinek kórusra írt kompozícióival is, legyen az komoly vagy könnyedebb zene.


6. „Almafa álma” – Nőikarok magyar költők verseire

 

- Ajkai Pedagógus Női Kar – Petheő Balázsné

- Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kamarakórusa – Budapest – B. Horváth Andrea

- Diósdi Nőikar – Sirákné Kemény Kinga

- Gizella Nőikar – Veszprém – Borbásné Gazdag Gabriella 

- Musica Nostra Nőikar – Budapest – Mindszenty Zsuzsánna

- Pataky Nőikar – Budapest – Dr. Fazekas Ágnes

- Telki Nőikar – Halász Károly

A Telki Nőikar 2003 decemberében alakult néhány lelkes, zenét szerető és énekelni vágyó helyi édesanyából. Az évek során a környező településekről is többen csatlakoztak hozzánk, jelenlegi létszámunk 22 fő.  A megalakulásunk óta eltelt időben mintegy 280 darabból álló repertoárt alakítottunk ki, mely a reneszánsz daraboktól a kortárs zeneszerzők művein át sokfajta stílust ölel át, egyházi és világi témában egyaránt. Törekszünk rá, hogy mind az acapella, mind pedig a hangszeres kísérettel megszólaló kompozíciókat eredeti nyelven adjuk elő. Működésünk elmúlt 19 éve során nemcsak helyi, környékbeli rendezvényeken vettünk részt, hanem határainkon túl is több nemzetközi kórustalálkozón, fesztiválon is jártunk. Örömmel működünk együtt más kórusokkal. 2015-ben Pécsett és 2018-ban Tallinban részt vettünk az Europa Cantat fesztiválon. 2013-ban a Keszthelyi Dalünnepen elnyertük a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének (KÓTA) arany minősítését. Jelenleg Halász Károllyal dolgozunk együtt, aki előző karnagyaink – Somfai Katalin, Szijártó Tímea és Bereczki Klaudia – kiváló szakmai munkáját magas színvonalon folytatja tovább.


7. „Lépnél egyet előre, lépnék egyet hátra” – Petőfi 200 – Vegyeskarok magyar költők verseire


- Alba Regia Vegyeskar – Székesfehérvár – Kneifel Imre

Énekkarunk 1892-ben alakult Székesfehérváron, és a MÁV Déli Vasúti Műhelyének Dalegylete néven kezdte meg működését. 1971-ben vette fel az Alba Regia Vegyeskar nevet. Énekkarunk a Kórusok Országos Tanácsa által meghirdetett minősítő hangversenyen "HANGVERSENYKÓRUS" minősítést kapott.  2015-ben a Musica Sacra Nemzetközi Kórusversenyen, Rómában ezüst minősítést értünk el.  2022-ben kórusunk megkapta a "Fricsay Richárd" zenei díjat, melyet Székesfehérvár városa alapított, és azoknak ítél meg, akik több éven át jelentős értékkel gazdagították Székesfehérvár zenei életét. Nagy rendezvények is fémjelzik tevékenységünket önálló szervezésben 2019-ben színre vittük Purcell: Dido és Aeneas című operáját, 2022-ben pedig Vivaldi Glória művét mutattuk be a város közönségének. Minden évben megrendezzük a Székesfehérvári Kórustalálkozót, 6-8 kórus részvételével. A kórus vezetője Kneifel Imre, „Pro Civitate” és „Fricsay Richárd” díjas karnagy. Munkáját 2018-ban a KÓTA is díjjal ismerte el, 2022. évben pedig 39 éves iskola igazgatói, zenepedagógusi munkáját Székesfehérvár Önkormányzata különdíjjal jutalmazta.

- Budapesti Lantos Kórus – Gerenday Ágnes, Szarka Tamás

A Csokonai Vitéz Mihály-díjas Budapesti Lantos Kórus elődje 1950-ben jött létre, majd 1990-től Budapesti Ifjúsági Kórus néven működött tovább. 2017 márciusában alapítójuk, Lantos Rezső Liszt-díjas karnagy tiszteletére vették fel a Lantos nevet. Karnagyuk Gerenday Ágnes. A kórus repertoárjában misék, oratóriumok és a cappella művek (egyházi kórusművek, versmegzenésítések, népdalfeldolgozások) találhatók, többet közülük szerzőjük az énekkarnak vagy karnagyának ajánlott. Hosszú múltja során számtalan fesztiválon és versenyen sikerrel szerepelt az együttes. Turnézott többek között Hollandiában, Csehországban, Ausztriában, Franciaországban. Számos CD-felvételen működött közre, illetve saját felvételeket is jelentetett már meg.

- ELTE Savaria Egyetemi Kórus – Szombathely – Horváthné Dr. Csomó Orsolya

A szombathelyi egyetemi campuson évtizedek óta zajlik ének-zene tanár képzés, és ennek keretén belül énekkar is működik. A képzés hátterét 2017 óta az ELTE biztosítja, az ELTE Savaria Egyetemi Központ,  Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ néven folyik a tanárképzés jelenleg is az intézményben. Az énekkar a nevét 2017 decemberében, az adventi hangverseny alkalmával vette fel: a névvel jelezni szeretnénk, hogy az énekkarban nem kizárólag az énekszakos hallgatók énekelnek, hanem az egyetem bármely hallgatóját szeretettel várjuk sorainkba. Az Énekkar rendszeres fellépője az intézmény eseményeinek (adventi hangverseny, diplomaosztó, stb.), és számos külföldi utat is tudhat maga mögött. Létszáma az egyetem hallgatóitól függően változó, és az utóbbi éveinkben örömmel tölt el bennünket, hogy a tanszék keretei közül kikerült hallgatók is visszajárnak énekelni a barátságok és a közös éneklés élményei miatt. Nagy örömmel készülünk a Dalvölgybe, örülünk a lehetőségnek.

- Esterházy Énekegyüttes – Tata – Schmidt Mónika

- Galántai Kodály Zoltán Daloskör – Józsa Mónika

A Kodály Zoltán Daloskör 1956-ban alakult. Az énekkar első lépéseit maga Kodály Zoltán egyengette, aki hozzájárult ahhoz, hogy a kórus az ő nevét viselje, és élete végéig figyelemmel kísérte a tevékenységét.  Az alapítókarnagy Ág Tibor 1979-ig, Chemez Zsuzsanna három évig vezette a kórust.  1982-től Józsa Mónika a daloskör karnagya. A Kodály Zoltán Daloskör az elmúlt időszakban számos hazai és külföldi (Magyaroszágon kívül Csehország, Lengyelország, Románia, Olaszország, Franciaország, Izrael) hangversenyen képviselte eredményesen Galánta városát. Az 1969-től három évente Galántán rendezett Kodály Napok országos kórusfesztiválon több alkalommal érdemelte ki a legmagasabb minősítési fokozatot.  Tevékenysége elismeréseként számos díjban, kitüntetésben részesült az elmúlt időszakban. Ezek közül néhány: Galánta város polgármesterének díja – 2005, 2011; Kodály Zoltán-emlékdíj – 2006; A nagyszombati kerületi önkormányzat díja a régió kulturális életének fejlesztéséért – 2007; Csokonai Vitéz Mihály közösségi díj – 2008; a Szlovák Köztársaság Aranyplakettje – 2016; Harmónia-díj – 2017; Galánta város Pro Urbe díja – 2017. 

A kórus karnagya Józsa Mónika, aki a Nyitrai Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának ének-zene tanára, a Magyar Kodály Társaság tiszteletbeli tagja, számos kitüntetés és karnagyi díj birtokosa.  A teljesség igénye nélkül: a Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti díja (2020) a Harmónia Életműdíj (2022). A kórusmozgalomban kifejtett munkássága elismeréséül 2002-ben a Szlovák Köztársaság Ezüstplakettje, a felvidéki magyar zenei és énekkari kultúra megőrzése, továbbá a magyar ének-zenetanárok továbbképzésében végzett munkássága elismeréseként 2013-ban a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta.

- Musica Ludens Kamarakórus – Érd – Balás Péter


8. „Tu es Petrus” – Magyar oratórium részletek

 

- Cantus Agriensis – Eger – Gergely Péter Pál

A Cantus Agriensis Kórus 30 éve alakult, kulturális egyesületként működik.  Az együttes tanárokból és más értelmiségiekből, főiskolásokból áll. Nemcsak zenekedvelők, hanem zenetanárok is vannak az együttesben, néhányan maguk is kórust vezetnek. A repertoár a gregorián korálistól a legmodernebb stílusirányzatokig terjed. Kiemelt helyen említjük meg Kodály Zoltán, Bartók Béla, Bárdos Lajos, Kocsár Miklós, Farkas Ferenc, Orbán György, Halmos László műveit. A kórus számos kórusversenyen sikerrel szerepelt, Hangversenykórus Cum Laude minősítéssel rendelkezik.  A kórus karnagya Gergely Péter Pál a Miskolci Egressy Béni Zeneiskola tanára. Ügyvivői menedzseri munkákat Bimbó Zoltán látja el, aki több évtizede szervezi Heves megyében és a régióban amatőr művészeti együttesek szakmai találkozóit, minősítő hangversenyeit: Éneklő Magyarország Regionális - Nemzetközi Kórusfesztivál, Palócgála, Éneklő Ifjúság, Egri Népzenei Gála. Az egyesület közösségi munkájának elismeréseként 2013-ban Csokonai-díj kitüntetést kapott.

-  KataPult Kamarakórus – Budaörs – Ihász Kata

- Mecsek Kórus – Pécs – Dr. Balatoni Sándor

Pécs város vegyeskara, a Mecsek Kórus 1957-ben alakult. A jelenleg 40 tagú amatőr együttest kezdetben Dr. Hegyi József, később Tillai Aurél, Nagy Ernő, majd Kertész Attila vezette. 2016 óta dr. Balatoni Sándor, Junior Prima-díjas karnagy vezeti a kórust. A kórus két alkalommal nyerte el a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség Nívódíját. Első helyezést ért el nemzetközi versenyeken Eszéken, Cantonigrosban, Olomoucben, Budapesten, Trnavaban, Varsóban. Prevezaban ezüstérmet nyert az együttes, Chanakkaleban pedig 2. helyezett lett, és elnyerte „Chanakkale régió” különdíját, valamint a legjobb repertoárért járó különdíjat is. Dr. Balatoni Sándor Pécsett született 1983-ban. Zongora, zeneszerzés és egyházzenei tanulmányai után karvezetőként és orgonaművészként diplomázott a Pécsi Tudományegyetemen, doktori tanulmányait is itt, illetve az Eastman School of Music egyetemen végezte. A Pécsi Tudományegyetem adjunktusa, intézetigazgató helyettese, a Mecsek Kórus karnagya, a Pannon Filharmonikusok orgonistája, a Pannon Fesztiválkórus korrepetítora. Köztársasági, Erasmus és Fulbright ösztöndíjai mellett Nívó-díjat és Junior Prima-díjat is kapott, a Croatia Cantat fesztiválon Karnagyi Különdíjat nyert. Zeneszerzőként is számos díjat nyert, köztük az Európai Kórusszövetség zeneszerzés versenyének I. Díját és a KÓTA Díjat. 2023-ban a Veszprémi Főszékesegyház zeneszerzés pályázatán I. Díjat nyert.

- Váci Harmónia Kórus – Szarka Tamás

A Váci Harmónia Kórust Bogányi Tibor karnagy, zenetanár alapította 1964-ben. Ezután a hamarosan országosan is elismertté vált énekkar, rendszeres fellépője lett hazai és határon túli zenei rendezvényeknek egyaránt. 1976-tól közel száztagú vegyeskarrá bővült és így az a cappella kórusirodalom remekei mellett lelkes tolmácsolója az oratorikus műveknek is. Széles repertoárjának köszönhetően többször felléphetett a Magyar Rádió Kóruspódium című műsorában, saját lemezfelvételt készíthetett, illetve több külföldi vendégszereplésnek tehetett eleget. Célkitűzései között szerepel, hogy fellépéseivel támogatást nyújtson különböző társadalmi, különösen hátrányos helyzetű csoportoknak. A magyar kóruskultúra európai népszerűsítéséért eddig tizenhárom alkalommal rendezett nemzetközi kórustalálkozót. Az énekkar a Magyarországon elérhető legmagasabb szakmai minősítés, a „Hangversenykórus” fokozat birtokosa, valamint számos elismeréssel és díjjal büszkélkedhet. Jelenlegi karnagya Szarka Tamás, a Zeneakadémia karvezetés szakos doktorandusza.

-  Vásárhelyi Zoltán Férfikar – Fót – Ress Tamás

A Vásárhelyi Zoltán Férfikar 1986-ban alakult Rákospalotán. Alapítója Cseszka Edit, a XV. kerület neves zenetanára és karvezetője, aki eredetileg volt általános iskolai tanítványaiból verbuválta a tagokat. Az alapító korai halála és egy rövid átmeneti időszak után Klausz Róbert lett a ma már több, mint három évtizede fennálló együttes karnagya, művészeti világának és hangzásának meghatározója.

 A kórus tagságát olyan tucatnyi fiatal és kevésbé fiatal alkotja, akik szeretnek énekelni és remélik, hogy éneküket mások hallgatni is szeretik. Akik szeretnek komolyak lenni, és szeretik, ha komolyan veszik őket. Akik persze még inkább szeretnek vidámak lenni és szeretik, ha megvidámítják a közönségüket. Akik szeretnek más kórusokkal együtt énekelni és remélik, hogy más kórusok is

szívesen énekelnek velük. Az együttes műsorain elsősorban preklasszikus szerzők egyházi és világi művei, és a 20-21. századi magyar zeneirodalmának remekei szerepelnek. Többek között szívesen éneklik Karai József és Pintér József számukra írott egyneműkarait, ill. a pandémia időszakát a Kodály-férfikarok újrafelfedezésének szentelték. A férfikart 2018 óta Ress Tamás vezeti, aki az énekkar tagjaként kezdte kamaszkorában az éneklést, majd tanulmányai végén a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem klasszikus ének szakán diplomázott. Karvezetőként a férfikar mellett egyházi vegyeskarok élén is dolgozott, majd megalapította saját együttesét a Lorem Ipsum Kvartettet. Az éneklést a Magyar Rádió Énekkarában hivatásaként űzi.

- Veszprém Város Vegyeskara – Erdélyi Ágnes


9. „Heimatklänge” – bakonyi sváb dallamok

 

- Deutsch Klub Veszprém – Némethné Gál Csilla

- Gannai Asszonykórus – Pillerné Fódi Ilona

- Heimatklang aus Waschludt – Városlőd – Pfeiferné Takács Hajnalka

Heimatklang aus Waschludt, azaz a Heimatklang dalkör Városlődről. Dalkörünk 2012-ben alakult azzal a szándékkal, hogy összegyűjtse, megőrizze, az utókornak átadja annak a hatalmas dalkincsnek a legjavát, melyet Városlődön énekeltek az akkori német ajkú emberek. A dalkör 11 jó hangú emberből áll: fiatal és idősebbek korosztály egyaránt képviselteti magát, de mindegyikünk gyökerei a városlődi németséghez vezethetők vissza. 2016-ban majd 2019-ben a Landesrat,-  a Magyarországi Német Ének- Zene- és Tánckarok Országos Szövetsége-  által szervezett országos minősítő versenyen Rozmarein (Rozmaring) díjban részesült a csoport, majd az országos gálán, Vecsésen Fesztivál- díjat is elnyerte a csoport. 2018-ban a Kórusok Országos Tanácsa nemzetiségi különdíjjal jutalmazta a dalkörünk munkáját. 2019-ben megjelent első CD-nk, melyen a legkedvesebb dalainkat énekeltük fel. Kísérőnk egy városlődi származású harmonikás: Bauernhuber József.

Szakmai vezető: Pfeiferné Takács Hajnalka

- Német Nemzetiségi Dalkör Herend - Pfeiferné Takács Hajnalka

A Herendi Német Nemzetiségi Dalkör 1992 őszén alakult kettős céllal: egyrészt, hogy összegyűjtsék az akkor még fellelhető népdalokat, másrészt, hogy széles körben megismertessék és megszerettessék ezeket. A kórus a népdalokon kívül ma már többszólamú kórusműveket is előad magyar és főként német nyelven. Az elmúlt 31 évhez szép eredmények és élmények fűződnek:  jó hangulatú szereplések testvérvárosukban,  a németországi Marktleuthen-ben, énekeltek a Zene Világnapján a Néprajzi Múzeumban tartott Országos népzenei gálaműsorban,  felléptek a Vigadóban. A minősítő hangversenyeken arany, 1999-ben Arany Páva minősítési fokozatot kaptak, 2016-ban  kitüntetéses arany fokozatot, 2019 –ben Arany rozmaring minősítést szereztek. Gyakori szereplői a környék nemzetiségi fesztiváljainak, baráti kórusok és Herend város rendezvényeinek. Legnagyobb élményüknek a 2009-es solingeni, német kórusok I. Nemzetközi Kórusfesztiválján való részvételüket tartják. Dalaik az itthoni német nemzetiségi kultúrát gazdagítják, szívesen léptek velük színpadra az elmúlt években, és lépnek ma is az ország bármely pontján, hogy a belőlük áradó életkedvet továbbadják.

Karvezető: Pfeiferné Takács Hajnalka 

Harmonikán kísér: Bauernhuber József

Az együttes létszáma: 22 fő

- Úrkúti Asszonykórus – Fehér Jánosné

- Városlődi Vegyeskar – Bankó Mónika

- Tótvázsonyi Német Nemzetiségi Dalkör-Hauck Jánosné

A Tótvázsonyi Német Nemzetiségi Dalkör 1982-ben azzal a céllal alakult meg, hogy a helyi és a környékbeli összegyűjtött dalokat felelevenítse, színpadra állítva széles körben megismertesse, tovább örökítse azokat.  A Dalkör az eltelt 40 év során szép eredményeket ért el, a minősítő versenyeken több alkalommal arany minősítést kapott.  Számos alkalommal szerepeltek a község programjain, a szomszédos falvak rendezvényein, továbbá a megyén belül és kívül is eleget tettek a felkéréseknek. Nagy sikerrel léptek fel a németországi testvértelepülésükön, Dobelben is. Működésük kezdetén kazetta felvételre és kiadásra került sor az összegyűjtött és dalos füzetben kiadott Tótvázsony és környéke német népdalaiból. Egy alkalommal pedig rádiófelvétel készült velük. 2000-ben a hagyományok tovább örökítéséért végzett munkáért a helyi Önkormányzat Tótvázsonyért Emlékérmet adományozott a csoportnak. A Dalkör vezetője Hauck Jánosné, harmonikán kísér Jana Norbert.

- Ajkarendeki Német Nemzetiségi Dalkör- Grőberné Adorján Renáta

- Edelweis német nemzetiségi dalkör -Bakonynána- Szöllősi Attiláné

- Steixner István Német Nemzetiségi Egyesület-Márkó- Szabó Gyuláné

A Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar 2001-ben alakult, majd hamarosan felvette  a település egykori kántor-tanítójának nevét. Működése során a Landesrat által szervezett minősítőkön  az alábbi eredményeket érte el: 2004-ben ezüst, 2007-ben arany, 2011-ben kitüntetéses arany minősítés. Megalakulásunk  óta településünk rendezvényein kívül számos megyei és megyén kívüli nemzetiségi napon, falunapon  egyéb rendezvényen vettünk részt továbbá  a Landesrat és a Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett egyházzenei koncerteken is  szerepeltünk.   

Szakmai vezető: Pfeiferné Takács Hajnalka

Harmonikán kisér: Weiss Ádám

 

A Nemzeti Összetartozás Napján fellépő további kórusok:


- Bárdos Lajos Vegyeskar – Tatabánya – Szeimann Zsuzsanna

- Harmónia Énekegyüttes – Balatonalmádi – Demel Eszter

- Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság – Lukács Elek, Varga Áron


Határon túli kórusok


- Galántai Kodály Zoltán Daloskör - Józsa Mónika Ua. mint a 7-ben.

- Füleki Pro Musica Férfikar - Sósik Réka 

Az immár 102 esztendős kórus 1920-ban Magyar Dalkör néven alakult meg. Tevékenysége ma is töretlen, Szlovákia egyetlen magyar ajkú férfikórusaként működik. Az énekkar  repertoárján Bartók, Kodály, Karai és Bárdos művei mellett különféle népdalfeldolgozások, gregorián énekek, valamint egyházi művek is szerepelnek. A Füleki Pro Kultúra Férfikar a Galántai Kodály Napok minősítő versenyén immár 9 ízben részesült aranykoszorús minősítésben. A Szerencsi Férfikari Találkozón aranysávos helyezést ért el. 2021 októberén a 100 éves kórus szert tett a Szlovák Köztársaság arany érdemérméjére. Fehér Miklós, egykori karnagyuk közel 30 évig egyengette a dalkör útját. 2022 februárjában tőle vette át a férfikórus művészeti vezetését Sósik Réka, karnagy. A kórus tagjai zeneszerető, kultúrájukat ápoló emberek, akik hisznek a kóruséneklés közösségformáló erejében, énekükkel büszkén képviselik Fülek városát, s annak kulturális hagyományait.

- Partiumi Keresztény Egyetem Kórusa - Nagyvárad - Kovács Gábor 

- Sepsiszentgyörgyi Laudate Kamarakórus - Lőfi Gellért 

- Óbecsei Schola Cantorum  - Óbecse (Vajdaság) - Stefaniga Ottília 

- Zürichi magyar katolikus közösség "Golarits Kórusa" -

- Kodály Zoltán IX. Magyar Kórusverseny Dalvölgy Különdíj- Karnagyi kurzus -Bemutató próba

 - Városminor Kamarakórus - Budapest - Ney Andrea


 Előzetes ízelítő képek a fellépőkről:


 

 

8200 Veszprém, Brusznyai u. 2. • (+36) 88 889 180 • info@vvve.hu